Xin thôi quốc tịch Việt Nam cần xác minh về nhân thân của người đó như thế nào?

Ngày hỏi:17/02/2020

Xin nhờ chuyên viên hỗ trợ vấn đề sau: Việc xác minh nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào? Căn cứ pháp lý? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 21 Nghị định 16/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/3/2020) quy định xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam không thuộc diện được miễn thủ tục xác minh về nhân thân theo quy định tại Điều 30 Luật Quốc tịch Việt Nam thì Bộ Tư pháp có văn bản nêu rõ những nội dung đề nghị Bộ Công an xác minh.

2. Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm xác minh và trả lời kết quả bằng văn bản cho Bộ Tư pháp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.