Các trường hợp xin nhập quốc tịch nhưng được miễn một số điều kiện

Ngày hỏi:17/02/2020

Theo tôi được biết, một số trường hợp nhập quốc tịch có quy định về điều kiện và các trường hợp khác khi nhập quốc tịch thì được miễn một số điều kiện đi kèm. Cho hỏi quy định mới về các trường hợp miễn một số điều kiện nhập quốc tịch? Mong nhận được sự hỗ trợ sớm từ ban tư vấn. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và Điều 8 Nghị định 16/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/3/2020) quy định được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

2. Người có công lao đặc biệt đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.