Quy định về trình tự thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu

Ngày hỏi:15/02/2020

Theo tôi được biết thì sắp tới Nghị định 13/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Ban biên tập cho tôi hỏi trình tự thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi được quy định như thế nào trong nghị định này?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 15 Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020) quy định về trình tự thừ nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi như sau:

-Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục Chăn nuôi thẩm định hồ sơ và tổ chức đánh giá tại nước xuất khẩu (nếu cần thiết).

-Trường hợp kết quả thẩm định, đánh giá đạt yêu cầu, Cục Chăn nuôi ban hành quyết định thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu;

-Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ban biên tập thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.