Công ty có được ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động vì lý do dịch cúm Corona

Ngày hỏi:14/02/2020

Hiện nay, công ty đưa ra văn bản đơn phương chấm dứt hdld với người lao động như bên dưới thì có hiệu lực không? Nhân viên đã ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ chấm dứt làm việc từ ngày Thứ 7 ngày 15/03/2020 (30 ngày kể từ ngày thông báo). Nhân viên đã ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ chấm dứt làm việc từ ngày Thứ 2 ngày 31/03/2020 (45 ngày kể từ ngày thông báo). 

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 quy định Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do địch họa, dịch bệnh;

b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu vì lý do dịch bệnh viêm đường hô hấp hiện nay mà công ty chấm dứt hợp đồng với hàng hoạt lao động như thế là không phù hợp, đây không được coi là lý do bất khả kháng vì doanh nghiệp và người lao động đều có khả năng áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch như vệ sinh tay, mang khẩu trang,... để làm việc. Lẽ tra công ty có thể sử dụng phương án cho người lao động tạm thời nghỉ việc và trả lương ngừng việc theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2021.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin