Thời hạn của giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá

Ngày hỏi:14/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì thời hạn của giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá để đăng ký hành nghề thẩm định giá là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 11/2019/TT-BTC có quy định:

Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá là một trong những điều kiện để thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá đến hết ngày 31/12 năm sau liền kề.

Trường hợp thẩm định viên về giá hành nghề tham dự Hội nghị chính thức Hiệp hội các thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) mà trong chương trình Hội nghị có nội dung Hội thảo chuyên đề về thẩm định giá thì Giấy chứng nhận tham dự Hội nghị là tài liệu thay thế Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá khi đăng ký hành nghề thẩm định giá.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.