Hồ sơ kiểm định xe cơ giới sẽ bị hủy bỏ khi nào?

Ngày hỏi:21/01/2020

Em đang làm bài báo cáo liên quan đến Đăng kiểm xe cơ giới, theo em được biết bất kỳ thủ tục nào liên quan cấp phép đăng ký, dịch vụ thuộc lĩnh vực nhà nước đều sẽ lưu lại hồ sơ để đổi chứng. Vậy cho em hỏi khi đăng kiểm xe cơ giới thì hồ sơ sẽ được đơn vị đăng kiểm lưu giữ trong bao lâu? Nếu hết thời hạn lưu giữ thì đơn vị đăng kiểm được hủy bỏ hay phải chuyển cơ quan có thẩm quyền lưu giữ? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định thời gian, địa điểm lưu trữ hồ sơ kiểm định như sau:

- Hồ sơ phương tiện và các Sổ quản lý, cấp phát trong quá trình lập Hồ sơ phương tiện: Lưu tại Đơn vị đăng kiểm lập Hồ sơ phương tiện trong suốt quá trình sử dụng của xe cơ giới. Đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng, hủy sau 03 năm (36 tháng) kể từ khi xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.

- Hồ sơ kiểm định và các Sổ quản lý, cấp phát trong quá trình kiểm định: Lưu tại Đơn vị đăng kiểm kiểm định và hủy sau 3 năm (36 tháng) kể từ ngày kiểm định.

- Xe cơ giới vào kiểm định phải được ghi hình quá trình kiểm tra trên dây chuyền và lưu trữ tại Đơn vị đăng kiểm tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày xe cơ giới kiểm định.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì hồ sơ kiểm định xe cơ giới sẽ được Đơn vị đăng kiểm lưu trữ trong thời hạn 3 năm kể ngày kiểm định, sau thời hạn này đơn vị được quyền hủy hồ sơ mà không phải chuyển cho cơ quan nào khác.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.