Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại phải chuẩn bị hồ sơ thế nào?

Ngày hỏi:21/01/2020

Tôi vừa hoàn thành tập sự, dự định sắp tới sẽ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại và đăng ký hanh nghề Thừa phát lại. Cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại gồm những gì? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định văn phòng Thừa phát lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho Thừa phát lại của Văn phòng mình đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu;

- 01 ảnh chân dung của Thừa phát lại cỡ 2 cm x 3 cm chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.