Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo Bộ luật Lao động 2019

Ngày hỏi:17/01/2020

Cho mình hỏi: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo Bộ luật Lao động 2019 được quy định như thế nào? Mình Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 195 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực ngày 1/1/2021) quy định:

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

1. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

a) Hòa giải viên lao động;

b) Hội đồng trọng tài lao động.

2. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin