Thời hạn đăng tải kết quả mời thầu qua mạng

Ngày hỏi:10/01/2020

Theo quy định mới nhất việc đăng tải kết quả mời thầu qua mạng trong thời gian nào? Mong nhận được tư vấn. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 17 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực 01/02/2020) quy định thời hạn đăng tải kết quả mời thầu qua mạng, cụ thể như sau:

=> Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.