Giải quyết như thế nào khi không tự hủy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Ngày hỏi:10/01/2020

Cho hỏi theo quy định mới, nếu không tự hủy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thì giải quyết như thế nào? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 15 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực 01/02/2020) quy định:

=> Trường hợp không tự thực hiện được việc hủy, gia hạn, sửa đổi các thông tin đã đăng tải, bên mời thầu gửi văn bản đề nghị đến Trung tâm. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của bên mời thầu, Trung tâm có trách nhiệm xem xét, xử lý yêu cầu của bên mời thầu

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin