Đăng thông báo mời quan tâm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có những tài liệu nào kèm theo?

Ngày hỏi:09/01/2020

Khi đăng tải thông báo mời quan tâm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì cần phải kèm theo những tài liệu gì? Mong được giải đáp theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định các tài liệu khi đăng tải thông báo mời quan tâm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thế như sau:

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển;

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển đã được phê duyệt.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.