Thông báo mời quan tâm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian nào?

Ngày hỏi:09/01/2020

Theo quy định mới thì việc bên mời thầu đăng tải thông báo mời quan tâm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian nào? Mong nhận được giải đáp của anh chị. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định thời gian bên mời thầu đăng tải thông báo mời quan tâm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

=> Bên mời thầu đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Như vậy, thời gian đăng bên mời thầu đăng tải thông báo mời quan tâm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.