Xử phạt thế nào khi nhà chùa góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Ngày hỏi:08/01/2020

Tôi là một đệ tử của nhà chùa, hiện này nhà chùa có 1 mảnh đất muốn góp vốn bằng QSDĐ vào 1 công ty và lấy lợi nhuận từ đó để từ thiện. Vậy cho hỏi nhà chùa có được góp vốn bằng QSDĐ không? Nếu góp vốn bằng QSDĐ thì sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Đầu tiên, nhà chùa được xem là cơ sở tôn giáo (Khoản 4 Điều 5 Luật đất đai 2013).

Thep Khoản 2 Điều 181 Luật đất đai 2013 quy định: Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Như vậy, nhà chùa không được góp vốn bằng QSDĐ.

Nếu nhà chùa góp vốn bằng QSDĐ thì sẽ xử phạt theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 01 héc ta trở lên.

Ngoài ra, buộc bên nhận tặng cho QSDĐ phải trả lại đất.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin