Có được sang tên khi chậm đăng ký biến động 5 năm?

Ngày hỏi:07/01/2020

Tôi và anh Thượng có kỳ hợp đồng mua bán đất năm 2015 đã có công chứng theo quy định, nhưng sau đó tôi không làm thủ tục sang tên (sổ đỏ giờ do tôi giữ). Vậy bây giờ tôi có được làm sổ đỏ không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp đăng ký biến động QSDĐ như sau:

"a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

..."

Mặt khác tại Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định: Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Như vậy, pháp luật quy định phải thực hiện đăng ký biến động trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh biến động. Nếu quá 30 ngày người sử dụng đất mà không đăng ký biến động (sang tên) là trái quy định pháp luật. Cho nên, bạn sẽ bị phạt với hành vi không đăng ký biến động.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức phạt với hành vi chậm đăng ký biến động QSDĐ như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

Lưu ý: Đôi với trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt trên.

Ngoài ra, buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Vậy nên, bạn xác lập hợp đồng mua bán đất từ năm 2015 chưa đăng ký biến động buộc phải thực hiện sang tên (đăng ký biến động).

Bạn tham khảo thủ tục sang tên tại đây.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.