Xã thu hồi đất cho thuê thì có phải bồi thường không?

Ngày hỏi:03/01/2020

Vào năm 98 bố tôi có ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp của xã. Nay xã thu hồi để làm nhà văn hóa thôn. Và có hỗ trợ gia đình tôi 30 triệu. Vậy Ban biên tập cho hỏi vệc xã thu hồi đất như vậy nhưng chỉ hỗ trợ 30 triệu thì có đúng không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 76 Luật đất đai 2013, có quy định:

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Trong đó có.

Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc xã thu hồi đất của gia đình bạn chỉ hỗ trợ mà không bồi thường là đúng quy định. Còn về mức 30 triệu trên có đúng hay không, chúng tôi không thể xác định được bạn nhé. Trường hợp bạn cho rằng mức trên không phù hợp, bạn có thể khiếu nại lên xã nhưng phải có căn cứ cho rằng mức trên là không phù hợp.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.