Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp được quy định như thế nào theo Bộ luật Lao động 2019?

Ngày hỏi:02/12/2020

Đối với vấn đề nâng lương, phụ cấp cho mình hỏi: Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp được quy định như thế nào theo Bộ luật Lao động 2019?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 103 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp:

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin