Công chức trong giai đoạn tập sự có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Ngày hỏi:02/01/2020

Tôi mới được trúng tuyển vào công chức và đang trong giai đoạn tập sự. Vậy cho hỏi tôi có được hưởng phụ cấp công vụ không? Nhờ hỗ trợ, xin cảm ơn!

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

- Căn cứ Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ bao gồm công chức theo Luật cán bộ, công chức. Cụ thể công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh ...

- Căn cứ Điều 23 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự như sau:

+ Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức.

+ Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì chỉ công chức được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh thì mới được hưởng phụ cấp công vụ. Trong khi đó, công chức tập sự chưa được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ. Do đó, công chức tập sự sẽ không được hưởng phụ cấp công vụ.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.