Đánh giá hạnh kiểm có căn cứ vào học lực không?

Ngày hỏi:02/01/2020

Anh chị cho em hỏi: Em chấp hành nghiêm chỉnh nội quy nhà trường, chỉ có mỗi việc học là em không đạt được dẫn đến học lực trung bình, vậy cho em hỏi học lực trung bình thì có bị hạ hạnh kiểm không ạ? Chỉ ra quy định về vấn đề em vừa nêu trên ạ? Em cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm như sau:

- Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

- Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Xếp loại hạnh kiểm: Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh sẽ không dựa vào học lực. Do đó, bạn học lực trung bình sẽ không bị hạ hạnh kiểm.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin