Học lực gì khi điểm trung bình loại khá và có một môn loại yếu?

Ngày hỏi:31/12/2019

Học kì vừa qua em có có điểm trung bình các môn là 7.0, điểm trung bình các môn đều trên 5.0, đủ để xếp loại khá, nhưng có môn anh văn chỉ được 3.4. Vậy cho hỏi em có được xếp loại thế nào? Em cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức của từng loại quy định tại các Khoản 1, 2 điều này nhưng do kết quả của một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K.

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.

- Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn thuộc trường hợp điểm trung bình học kì đạt loại khá nhưng có kết quả môn tiếng anh loại yếu (3.4), nên bạn sẽ được điều chỉnh xếp loại trung bình. Ngoài ra, để được học sinh trung bình bạn phải có hạnh kiểm từ trung bình trở lên.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin