Có được miễn thi môn kế toán khi nhân viên kế toán thi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không?

Ngày hỏi:27/12/2019

Tôi làm kế toán tại công ty và khi tôi muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì tôi có được miễn thi môn kế toán không? Tôi làm được 5 năm.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 117/2012/TT-BTC quy định trường hợp được miễn môn thi kế toán khi thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, cụ thể như sau:

- Người đăng ký dự thi đã có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính

- Người đã làm giảng viên của môn học kế toán tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ năm (05) năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỉ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

- Người đã làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các tổ chức như: cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán và có thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán liên tục từ năm (05) năm trở lên, trừ đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Như vậy, bạn làm kế toán 5 năm tại công ty mà có trình độ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán sẽ được miễn thi môn kế toán đối với trường hợp thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin