Đất chưa cấp sổ chuyển nhượng cho người khác có được không?

Ngày hỏi:24/12/2019

Nhà tôi có mảnh đất là đất ông bà khai hoang không có sổ đỏ. Sau đó ông tôi chia cho bác sau đó bác tôi lại cho bố tôi nhưng bác tôi lại lén bán đi cho người khác .... cho tôi hỏi nhà tôi có quyền đòi lại mảnh đất hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 thì Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

"1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Do đó, đối với mảnh đất do ông bà khai hoang và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ không đủ điều kiện để chuyển nhượng, tặng cho người khác. Do đó, giao dịch chuyển nhượng mảnh đất khai hoang giữa bác bạn và người khác sẽ bị vô hiệu.

Khi giao dịch bị Tòa án tuyên bố vô hiệu thì các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp này có cơ sở để gia đình bạn đòi lại đất mà bác bạn đã cho bố của bạn.

Trên đây là nội dung hỗ trợ của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.