Quy định về người lao động trong Bộ luật Lao động 2019

Theo thông tin thì đã có Bộ luật Lao động 2019, vậy theo luật này thì người lao động được hiểu như thế nào?

Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin