Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành thuế áp dụng từ năm 2020

Ngày hỏi:09/12/2019

Chào tổ tư vấn pháp lý! Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành thuế được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành thuế được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 77/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2020), cụ thể như sau:

Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành thuế, bao gồm:

- Kiểm tra viên cao cấp thuế

Mã số ngạch:

06.036

- Kiểm tra viên chính thuế

Mã số ngạch:

06.037

- Kiểm tra viên thuế

Mã số ngạch:

06.038

- Kiểm tra viên trung cấp thuế

Mã số ngạch:

06.039

- Nhân viên thuế

Mã số ngạch:

06.040

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.