Mẫu kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

Ngày hỏi:07/12/2019

Gia đình tôi có sản xuất rượu thủ công, muốn thực hiện thủ tục kê khai thực hiện sản xuất rượu thủ công không có mục đích kinh doanh. Nhớ anh chị gửi mẫu mới nhất giúp tôi! Cảm ơn rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2019/TT-BCT (Có hiệu lực từ 01/01/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………., ngày …… tháng …… năm ………

KÊ KHAI SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn): …………………………………………

Hộ gia đình, cá nhân: ………… (1) ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………. (2) ………….Điện thoại …………………………………………………

Kê khai sản xuất rượu thủ không nhằm mục đích kinh doanh như sau:

- Sản phẩm rượu: ……………… (3) ……………………………………………………………

- Sản lượng rượu sản xuất: ………………… (4) ………………………………………………

- Nguyên liệu chính: …………………………. (5) ………………………………………………

- Phạm vi sử dụng rượu: ……………………. (6) ………………………………………………

Tôi xin cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rượu do mình sản xuất, không bán rượu ra thị trường và tuân thủ các quy định tại Luật số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Phòng, chống tác hại của rượu, bia và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Chủ hộ gia đình, cá nhân
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1): Ghi họ và tên chủ hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(2): Ghi địa chỉ nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(3): Ghi cụ thể các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất như: Rượu trắng, rượu vang, rượu trái cây....

(4): Ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi các nguyên liệu chính như gạo, ngô, sắn,...

(6): Ghi cụ thể mục đích sử dụng cho gia đình hay biếu, tặng, cho...

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.