Các tính số lợi bất chính do bán nhà trên đất Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm không đủ điều kiện

Ngày hỏi:06/12/2019

Cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì cách tính số lợi nất chính do bán nhà trên đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 6 Điều 7 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) quy định cách tính số lợi bất chính đối với hành vi do bán nhà trên đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện, cụ thể như sau:

=> Trường hợp bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này được xác định bằng giá trị khấu hao tài sản trong thời gian đã mua bán (tính theo giá trị của tài sản ghi trong hợp đồng mua bán đã ký). Thời hạn sử dụng của tài sản để tính khấu hao được xác định theo quy định của pháp luật đối với loại tài sản đã mua bán.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.