Cách tính số lợi bất chính thu được từ cho thuê đất nhưng không đáp ứng điều kiện

Ngày hỏi:06/12/2019

Tôi thấy quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực đất đai có quy định phạt tiền trên khoản thu lợi bất chính. Vậy cho hỏi trong trường hợp cho thuê đất nhưng không đáp ứng điều kiện thì số lợi bất chính thu được tính như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) quy định cách tính số lợi bất chính đối với hành vi cho thuê đất nhưng không đáp ứng điều kiện, cụ thể như sau:

=> Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 2 và 4 Điều 19, Điều 20, khoản 2 Điều 27 của Nghị định này được xác định bằng giá trị cho thuê, cho thuê lại đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã cho thuê, cho thuê lại đất, nhưng không thấp hơn giá trị tiền thuê đất tính theo đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhân (x) với diện tích đất cho thuê, cho thuê lại (x) với số năm đã cho thuê, cho thuê lại (trong đó giá đất xác định cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất).

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.