Thiết bị dự phòng của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua

Ngày hỏi:06/12/2019

Thiết bị dự phòng của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua bao gồm những thiết bị nào? Mong sớm nhận phản hồi thông tin từ Ban biên tập. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thiết bị dự phòng của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua bao gồm những thiết bị được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 57/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

Thiết bị dự phòng của máy trò chơi điện tử có thưởng doanh nghiệp được phép mua bao gồm:

- Màn hình;

- Hệ thống nhận tiền mặt, đồng tiền quy ước;

- Hệ thống trả thưởng;

- Hệ thống lưu trữ;

- Bảng mạch.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.