Đồng tiền sử dụng trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày hỏi:06/12/2019

 Đồng tiền sử dụng trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bao gồm những đồn tiền quy ước nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đồng tiền sử dụng trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 57/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

Đồng tiền quy ước để thay thế tiền mặt sử dụng trong Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

- Đồng xèng;

- Thẻ, phiếu;

- Điểm quy đổi;

- Các hình thức thay thế tiền mặt khác do doanh nghiệp quy định.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "