Mới nghiện ma túy có phải cai nghiện bắt buộc không?

Ngày hỏi:05/12/2019

Chồng em bị bắt lên phường và bị kiểm tra có dính chất ma tuý. CHồng em trước giờ không bị nghiệm ma túy, mới đây đi theo 1 số bạn xấu nên đã bị nghiện. Vậy cho hỏi chồng em có phải đi cai nghiện bắt buộc không? Vợ chồng em đang tạm trú ở thành phố Hà Nội.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp cai nghiện bắt buộc, cụ thể như sau:

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Như theo thông tin bạn cung cấp thì chồng bạn mới bị nghiện ma túy và có nơi cư trú ổn định, vậy nên chồng bạn không thuộc đối tượng cai nghiện bắt buộc theo quy định trên mà chồng bạn sẽ bị áp dụng biên pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.