Vi phạm quy định về kiểm toán độc lập bị xử phạt thế nào?

Ngày hỏi:22/07/2015
Trước khi kết thúc năm tài chính, Ngân hàng TMCP MQ không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo. Hành vi này có vi phạm pháp luật không?

Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các tổ chức tín dụng thì trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo.

- Điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) (…)

Như vậy, Ngân hàng TMCP MQ không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các tổ chức tín dụng. Hành vi này bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.