Cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng là gì?

Ngày hỏi:25/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Cho tôi hỏi cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng là gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Thông tư 22/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì:

Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phát hành thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, cam kết phát hành dưới hình thức thư tín dụng chứng từ (L/C) và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm cả việc cấp tín dụng từ nguồn vốn của pháp nhân khác mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu rủi ro theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định về cấp tín dụng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.