Ai được bồi thường về chi phí di dời mồ mả khi nhà nước làm đường?

Ngày hỏi:13/11/2019

Em muốn hỏi trường hợp: Nhà em có ngôi mộ nằm trong khu đất của một người khác khi đường mở qua đó buộc phải di dời mộ. Vậy người có đất được hưởng tiền di dời hay nhà em ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 74 Luật đất đai 2013 về nguyên tắc thu hồi đất:

"1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Việc bồi thường về chi phí di chuyển mồ mả được quy định tại Điều 18 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

"Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương."

Mồ mả là nơi chôn cất người đã chết, thể hiện sự thành kính của con, cháu, người thân của người đã mất với người đó. Khi nhà nước tiến hành thu hồi đất thì phải tuân thủ các nguyên tắc trên.

Theo đó, đối với người có mồ mả phải di chuyển sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển mồ mả. Người có đất không được hỗ trợ chi phí này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.