Khi làm sổ đỏ có bắt buộc phải nộp bản gốc giấy tờ?

Ngày hỏi:08/11/2019

Tình hình là mình đang làm hồ sơ để xin cấp sổ đỏ, tuy nhiên mình không biết là khi làm sổ đỏ thì có bắt buộc phải nộp bản gốc giấy tờ không? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định:

Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;

c) Nộp bản chính giấy tờ.

Như vậy, khi làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì sẽ không bắt buộc nộp bản chính giấy tờ, theo đó có 3 cách để người yêu cầu lựa chọn là: i) Nộp bản sao có công chứng, chứng thực; ii) Nộp bản photo và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc iii) Nộp bản chính.

Về hồ sơ: thực hiện theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.