Mua bán đất không có sổ đỏ thì có được cấp bìa không?

Ngày hỏi:07/11/2019

Gia đình tôi có mua đất của gia đình anh Minh hàng xóm bằng giấy viết tay đã chồng hết tiền, nhưng gia đình anh Minh không có sổ đỏ. Vậy gia đình tôi có được cấp sổ đỏ không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng QSDĐ như sau:

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo thông tin bạn cung cấp gia đình anh Minh không có GCNQSDĐ (sổ đỏ) thì không đủ điều kiện chuyển nhượng, việc chuyển nhượng QSDĐ này cho bạn là vi phạm vào điều cấm của xã hội.

Mặt khác, theo Điều 123 Bộ luật dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự bị vô hiệu do vi phạm vào điều cấm của Luật.

Vậy nên, hợp đồng của gia đình bạn thiết lập với anh Minh sẽ bị vô hiệu, và đất mà gia đình bạn mua đó sẽ không được cấp bìa đỏ (GCNQSDĐ).

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.