Chứng thực hợp đồng mua bán đất bắt buộc phải có hai bên không?

Ngày hỏi:06/11/2019

Tôi có mua một thửa đất, mới lập hợp đồng chưa công chức hay chứng thực, dự định 2, 3 ngày nữa sẽ đi chứng thực tại Phường. Cho tôi hỏi khi chứng thực thì có bắt buộc có cả người mua và người bán không? và có đóng dấu giáp lai hợp đồng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Căn cứ Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định thủ tục chứng thực hợp đồng giao dich như sau:

+ Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực thì có thể ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực, nếu nghi ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu người đó ký trước mặt.

+ Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng tương ứng với từng loại hợp đồng, giao dịch theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối của hợp đồng, giao dịch. Trường hợp hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

=> Như vậy, khi chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải có hai bên tham gia hợp đồng ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Và hợp đồng có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.