Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV

Ngày hỏi:14/11/2019

Bạn Phương Anh, có mail là phuonganhtran***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bao gồm những tiêu chuẩn nào?

 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

- Có kỹ năng thực hành thông thạo kỹ thuật trong công việc được giao;

- Nắm được các tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật an toàn lao động;

- Nắm được tính năng kỹ thuật các thiết bị kỹ thuật trong chuyên môn.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.