Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III

Ngày hỏi:04/11/2019

Hiện đang là chuyên viên ngành Tài nguyên Môi trường. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

- Có kiến thức cơ bản về công tác điều tra một trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường;

- Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của lĩnh vực;

- Có khả năng phân tích tình hình sản xuất, đời sống xã hội liên quan đến công tác điều tra tài nguyên môi trường.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.