Người sử dụng chất ma túy có được dự thi viên chức không?

Ngày hỏi:04/11/2019

Gần nhà tôi có một người từng sử dụng ma túy, chỉ hàng xóm mới biết, tuy nhiên mới đây người này có đăng ký thi tuyển viên chức. Cho hỏi trong trường hợp trên thì người này có được dự thi viên chức để trở thành viên chức không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Luật viên chức 2010 quy định những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Theo Điều 24 Bộ luật dân sự 2015 quy định hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:

+ Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

=> Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì người này đã từng sử dụng ma túy, tuy nhiên không bị tòa án tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Do đó nếu người này đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì vẫn được dự tuyển viên chức.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.