Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III

Ngày hỏi:01/11/2019

Tôi đã tốt nghiệp đại học và đã tham gia kiểm định xây dựng của 2 công trình cấp IV, tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này 2 năm. Vậy cho tôi hỏi tôi có đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III không? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 5 và Khoản 10 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

- Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III hoặc đã tham gia kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng loại trở lên.

- Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

=> Theo thông tin bạn cung cấp là bạn đã tốt nghiệp đại học và có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định xây dựng, cùng với đó là đã tham gia kiểm định 02 công trình cấp IV. Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn có thể tham gia sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.