Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I

Ngày hỏi:01/11/2019

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng được 5 năm và đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của 3 công trình cấp II. Vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I chưa? Nhờ tư vấn hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 5 và Khoản 10 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên.

- Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.

- Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

=> Theo thông tin bạn cung cấp là bạn đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của 3 công trình cấp II. Như vậy, chỉ với thông tin này chúng tôi chưa thể xác định được bạn có đủ điều kiện để sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I không, bạn vui lòng xem các điều kiện trên để xác định.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.