Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh địa chính viên hạng IV

Ngày hỏi:29/10/2019

Bạn Ngọc Anh, có mail là ngocanh***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận phản hồi: Thắc mắc có nội dung: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh địa chính viên hạng IV được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh địa chính viên hạng IV quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

- Nắm được nội dung cơ bản của pháp luật đất đai; nắm được các quy định của pháp luật, của ngành về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, đánh giá phân hạng đất;

- Có khả năng vận dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định khác trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đánh giá phân hạng đất; nắm chắc nội dung và nghiệp vụ quản lý kỹ thuật, phương pháp tổ chức thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Nắm được tình hình kinh tế - xã hội có liên quan.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.