Tốt nghiệp đại học sư phạm với bằng ghép môn có được dự thi viên chức không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi học trường đại học sư phạm chuyên ngành thể dục giáo dục quốc phòng là bằng ghép môn. Vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện thi viên chức giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 20 Luật viên chức 2010 quy định về Căn cứ tuyển dụng viên chức theo đó:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mặt khác căn cứ Điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

- Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì nếu bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật viên chức 2010 và các điều kiện được bổ sung bởi đơn vị sự nghiệp công lập thì bạn hoàn toàn có đủ điều kiện đăng ký dự thi viên chức giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh nhé.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.