Cán bộ, công chức ngành thuế không chấp hành quyết định luân chuyển, luân phiên sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày hỏi:26/10/2019

Ban bieen tập cho tôi hỏi. Đối với trường hợp cán bộ, công chức ngành thuế có quyết định luân chuyển, luân phiên công việc theo quyết định sẽ bị xử lý thể nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cán bộ, công chức ngành thuế không chấp hành quyết định luân chuyển, luân phiên sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 15 Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005, cụ thể:

Những trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành quyết định luân chuyển, luân phiên thì phải xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch, không bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm chức vụ cao hơn, và tuỳ tính chất mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cố tình không chấp hành và có biểu hiện lôi kéo, kích động người khác, gây mất ổn định trong cơ quan, đơn vị để không chấp hành việc điều động, luân chuyển, luân phiên thì có thể cho ra khỏi ngành Thuế hoặc xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.-

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.