Chế độ đối với cán bộ, công chức ngành thuế thuộc diện phải điều động, luân chuyển, luân phiên công việc

Ngày hỏi:26/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì chế độ đối với cán bộ, công chức ngành thuế thuộc diện phải điều động, luân chuyển, luân phiên công việc được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chế độ đối với cán bộ, công chức ngành thuế thuộc diện phải điều động, luân chuyển, luân phiên công việc quy định tại Điều 14 Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005, cụ thể:

Cán bộ, công chức thực hiện việc điều động, luân chuyển, luân phiên công việc quy định tại quy chế này được hưởng chế độ nhà công vụ và các chế độ trợ cấp khác theo quy định như sau:

1. Nếu phải di chuyển từ nội thành, nội thị đi các tỉnh, huyện miền núi, hải đảo, những vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên theo quy định của Chính phủ thì được cấp toàn bộ chi phí di chuyển và một khoản tiền trợ cấp một lần không quá 10 triệu đồng/người. Đối với trường hợp luân chuyển, luân phiên đến vùng có hệ số phụ cấp dưới 0,3 thì áp dụng như khoản 2 dưới đây.

2. Nếu phải di chuyển từ nội thành, nội thị ra ngoại thành, ngoại thị; từ huyện này sang huyện khác trong cùng một tỉnh, thành phố (khoảng cách di chuyển từ nơi làm việc cũ đến nơi làm việc mới từ 15 km trở lên) thì được cấp toàn bộ chi phí di chuyển và một khoản tiền trợ cấp một lần không quá 5 triệu đồng/người.

3. Trường hợp điều động, luân chuyển, luân phiên giữa các phường, các quận trong nội thành, nội thị; điều động, luân phiên do nhu cầu cá nhân, để hợp lý hoá gia đình thì không áp dụng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này.

4. Cán bộ luân chuyển nếu không có nơi ở thì được bố trí ở nhà công vụ miễn phí (nếu có).

5. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí khoán của Tổng cục Thuế.

Hàng năm, các đơn vị lập dự toán kinh phí để phục vụ cho kế hoạch điều động, luân chuyển, luân phiên theo quy chế của Tổng cục Thuế.

6. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác điều động, luân chuyển, luân phiên công việc đúng mục đích và quyết toán theo quy định chung của nhà nước.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.