Điều động cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thuế là gì?

Ngày hỏi:25/10/2019

Liên quan đến điều động cán bộ, công viên chức làm việc từ cơ quan này đến cơ quan khác. Ban biên tập cho hỏi: Điều động cán bộ trong ngành thuế là gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 1 Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005, có quy định:

Điều động cán bộ là việc Thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ một vị trí công tác này sang vị trí công tác khác; từ địa phương này sang địa phương khác; từ ngành này sang ngành khác theo nhu cầu công tác và được thực hiện dưới các hình thức sau:

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.