Lập hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận tải khi có thuê đơn vị vận tải giao hàng như thế nào?

Ngày hỏi:18/10/2019

Hiện nay, công ty chúng tôi đang thuê 1 đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ kho hàng của công ty chúng tôi tới khách hàng.
Công ty cung cấp dịch vụ vận tải cho công ty chúng tôi có đầy đủ các chức năng để kinh doanh vận tải, có giấy phép con của Sở giao thông vận tải tỉnh cấp, các điều kiện về phương tiện nhân lực đầy đủ. Công ty chúng tôi thì không có các giấy phép con về kinh doanh vận tải hàng hóa.
Vậy cho tôi hỏi: công ty chúng tôi có được phép xuất hóa đơn dịch vụ vận chuyển cho khách hàng của chúng tôi không? (Ví dụ: Đơn vị dịch vụ vận tải đang chở với giá 300.000 đồng/tấn và công ty tôi xuất hóa đơn cho khách hàng là 330.000 đồng/tấn).

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

=> Như vậy, công ty cung cấp dịch vụ vận tải có thể uỷ nhiệm lập hóa đơn cho công ty bán hàng. Theo đó, công ty bán hàng có thể xuất hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận tải cho khách hàng. Lưu ý là trên hóa đơn phải ghi tên công ty bán hàng và đơn vị vận tải.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.