Mẹ có được đổi tên con theo họ của cha dượng?

Ngày hỏi:14/10/2019

Dạ thưa luật sư em có câu hỏi muốn được hỏi luật sư ạ con em năm nay 6 tuổi, em đã ly hôn và con theo em ạ, hiện tại em đã tái hôn lại lần 2. Em muốn hỏi luật sư là em có thể chuyển họ của con em từ họ cha đẻ sang họ cha dượng thì phải làm như thế nào ạ? Và cần những thủ tục như thế nào thưa luật sư?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

"1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó."

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 về quyền thay đổi họ như sau:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Như vậy, trường hợp cháu 6 tuổi thì việc đổi họ cho cháu phải được sự đồng ý của cha đẻ của cháu (chồng cũ của bạn).

Tuy nhiên, nếu muốn đổi họ của con bạn sang họ của cha dượng thì chỉ có cách chồng mới của bạn phải làm thủ tục nhận con riêng của bạn làm con nuôi (điều này phải được sự đồng ý cha đẻ), sau đó, làm thủ tục thay đổi họ cho con bạn theo trường hợp "Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi" .

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.