Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT

Ngày hỏi:07/10/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc chung của Hội đồng;

2. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

3. Được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền xem xét, quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng như sau:

- Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với tập thể và cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ;

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ;

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

4. Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.