Thẩm quyền lựa chọn, giới thiệu hội thẩm nhân dân

Ngày hỏi:02/10/2019

Em mới được vào làm thư ký tòa án, có vướng mắc như sau: hiện tại tòa án em là tòa án cấp huyện đang thiếu 1 hội thẩm để tham gia công tác xét xử. Cấp trên yêu cầu em đề xuất tăng thêm 01 hội thẩm nhưng em không biết đề xuất đến đâu? anh chị cho em hỏi là để đề xuất tăng thêm hội thẩm nhân dân thì phải đề xuất tới cơ quan nào? Có phải hội đồng nhân dân cùng cấp không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 quy định thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm như sau:

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu thành phần Hội thẩm đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn và giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 85 của Luật này để Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định bầu Hội thẩm nhân dân;

- Chánh án Tòa án nhân dân sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. đề nghị Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân.

=> Như vậy, theo quy định thì tòa án nhân dân cấp huyện muốn tăng thêm hội thẩm nhân dân thì phải đề xuất số lượng và đề nghị đến Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn, giới thiệu người để Hội đồng nhân dân bầu, cử.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.