Thẩm quyền bầu hội thẩm nhân dân

Ngày hỏi:02/10/2019

Bố em mới được Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ở huyện đề xuất để bầu vào vị trí hội thẩm nhân dân làm việc tại tòa án cấp huyện. Em nghe bố nói là sắp tới Hội đồng nhân dân sẽ bầu bố em và một số người nữa để chọn ra 01 người vào làm hội thẩm. Tuy nhiên em có thắc mắc là tại sao làm việc tại tòa án mà lại do hội đồng nhân dân bầu, anh chị cho em hỏi là hội thẩm nhân dân do hội đồng nhân dân bầu lên hay do tòa án bầu lên? Căn cứ pháp lý để em tham khảo ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 quy định thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm như sau:

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu thành phần Hội thẩm đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn và giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 85 của Luật này để Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định bầu Hội thẩm nhân dân;

- Chánh án Tòa án nhân dân sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. đề nghị Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ở cấp huyện giới thiệu bố bạn vào vị trí hội thẩm nhân dân thì hội đồng nhân dân có thẩm quyền sẽ tổ chức bầu, cử ra hội thẩm nhân dân để tham gia làm việc và xét xử tại tòa án.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.